Provinciale raad van kerken Groningen en Drenthe

Uitgangspunten (preambule)

De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Groningen en Drenthe, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de gemeenschap in de wereld. Zij doen dit vanuit het geloof in God de Schepper, wiens Heil zichtbaar geworden is in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. De Schrift vormt voor hen de basis van voortdurende bezinning en vernieuwing.
werkwijze
werkgroepen / secties
plaatselijke raden
doelstelling
deelnemende kerken
Links
Contact
informatie / nieuws:
mededelingen
jaarverslag 2016
jaarverslag 2015
Extra nieuwsbrief
Onderweg 2018-05
Onderweg 2018-04
Onderweg 2018-03
Onderweg 2018-02
Onderweg 2018-01
Onderweg 2017-12
Onderweg 2017-09
Onderweg 2017-03
Onderweg 2016-12
Onderweg 2016-09
Onderweg 2016-05
Onderweg 2016-03
Onderweg 2016-02
Onderweg 2015-05
Onderweg 2015-04
Onderweg 2015-03
Onderweg 2015-02
Onderweg 2014-05a
Onderweg 2014-05
Onderweg 2014-04
Onderweg 2014-03
Onderweg 2014-02
Onderweg 2014-01
Onderweg 2013-04
Onderweg 2013-03
Onderweg 2013-02
Onderweg 2013-01
Onderweg 2012-05
Onderweg 2012-04
Onderweg 2012-03
Onderweg 2012-02
Onderweg 2012-01
Onderweg 2011-03
Onderweg 2011-02
Onderweg 2011-01
Onderweg mei 2010
Onderweg mei 2009

mededelingen "onderweg"

E-Flits 03-2012
E-Flits 11-2011
E-Flits 10-2011
E-Flits 09-2011
E-Flits 08-2011
E-Flits 07-2011
E-Flits 06-2011
E-Flits 05-2011
E-Flits 04-2011
E-Flits 03-2011
persberichten
Tips voor redacties van kerk- en parochiebladen en kerkelijke websites.
nog meer tips m.b.t. websites

download
acrobat reader

Werkgroepen / Secties

De plenaire vergadering kan voor de verzorging of bestudering van bepaalde onderdelen van haar arbeidsveld werkgroepen of secties instellen.

Stichting Arme Kant Gr/Dr.
J.Twikkeler ( Jannie)
Veldbrake 36
7933 PW Pesse
twikkeler1@zonnet.nl

Solidair Groningen/Drenthe
Ellen Hogema
Industrieweg 22c
9403 AA Assen
(0592) 33 19 72
info@solidairgroningendrenthe.nl

Werkgroep Kerk en Media
W. van Dommelen
w.van.dommelen@pkn.nl

Werkgroep 'kerken en mensen met een
verstandelijke beperking'

Dhr. K. Stroop
Centrum ‘de Duif’
Postbus 30014
9400 RA Assen
(0592) 30 54 54

Liudger Stichten
Ds. Pieterman
Kerkstraat 7
9972 PC Niekerk
(0595) 40 22 97

Websites:

www.prvk.nl
www.raadvankerken.nl
www.oecumene.nl
www.stichtingoikos.nl