H 

UITGAVE: PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

jaargang 05- nummer 2

   

 

HET TWEEDENUMMER IN 2014 VAN DE DIGITALE "ONDERWEG".

Opnieuw een nummer met heel wat verschillende berichten...

Ja.. en we steken ook de hand in eigen boezem.. We keken weer eens op de website van de eigen gemeente.. We zagen activiteiten die allang geweest zijn en diensten die gehouden zijn. Een beetje slordig dus.. Daarom:  kijk vanavond even op uw website, wat er af kan, dan wel wat er vanuit deze Onderweg op geplaatst kan worden.

 

Veel leesplezier. Fijn als U berichten op uw site of in uw kerkblad wilt plaatsen.

En.... U kunt eenvoudig deze Onderweg doorsturen naar anderen b.v. mede kerkeraadsleden.

Kijk onderaan in de linkerkolom....

 

 

 

Verschillende berichten:

 

1 Veenkoloniale Liedboekdagen voor Groningen en Drenthe

 

Zingerderwijs het nieuwe liedboek 2013 leren kennen? Dat kan!

Kom naar de Liedboekdagen en zing mee!

Voor alle gemeenteleden die van zingen houden,

ook voor mensen uit het onderwijs, dirigenten of cantors en leden van koren en cantorijen, organisten uit Groningen en Drenthe.

• zaterdagmiddagen van 14.00–16.45

• geen serie, los te bezoeken middagen

• één- en meerstemmig zingen

• bekende, niet-zo-bekende en nieuwe liederen uit het nieuwe liedboek

 

Heeft u de smaak al een beetje te pakken, van het nieuwe liedboek? Op 25 mei zongen we in Veendam in de zangmarathon met begeleiding van acht enthousiaste organisten al ‘acht keer acht’ verschillende liederen ‘van voor naar achter’ uit het liedboek. De organisten maakten zelf hun verrassende keuze! Op vergelijkbare manier gaan we nu verder met de Liedboekdagen:

 

Datum

thema

Opgave liefst

uiterlijk vrijdag

8 maart 2014

Veertigdagentijd

28 februari

24 mei 2014

Hemelvaart en Pinksteren.

16 mei

 

Kosten: € 7,50 per keer (=‘all-in’: meerstemmige bladmuziek en porto; koffie/thee/koek in twee pauzes; dirigent/organist)

(Vroege beslissers = een week van tevoren: € 2,50 korting)

 

Opgave via: liedboekdagen@pknveendam.nl liefst uiterlijk vrijdag 8 dagen van tevoren i.v.m. toezending muziek.

 

Meer informatie: Marjan Pierhagen, tel. (0598) 613308 of via liedboekdagen@pknveendam.nl en www.pknveendam.nl

 

 

2 100 dagen rond Pasen

Een cursus van Henk de Vries

 

Met de zondag vóór Aswoensdag, zondag quinquagesima, begint de tijd van vijftig dagen vóór Pasen, maar er is niet alleen een tijd vóór Pasen, er is ook de tijd ná Pasen: de veertig dagen tot Hemelvaart en de vijftig dagen tot Pinksteren. Pasen zit als belangrijkste christelijke feest precies in het midden!

 

Het is liturgisch en theologisch gezien een fantastisch boeiende periode om je in te verdiepen en we zien dan ook dat ook protestantse gemeenten de laatste jaren meer zorg en aandacht besteden aan de voorbereiding op en de viering van het paasfeest. De lange aanloop van de vastentijd of veertigdagentijd wordt vaak begeleid door een speciale kalender, en ook de intensivering van de voorbereiding in de Stille Week met vespervieringen, de vieringen van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag (de avond van Pasen, de paaswake) spreekt mensen aan. Oude liturgische elementen krijgen in aangepaste vorm weer een plaats.

 

Theologisch gezien is het meest vernieuwende misschien dat de dood en de opstanding van Jezus tegenwoordig meer in verband worden gebracht met eigen ervaringen en met de maatschappelijke werkelijkheid, maar in deze cursus richten we ons vooral op de vormgeving van de liturgie. Henk zal op zijn bekende wijze met vele verrassende voorbeelden komen en zo de ontwikkeling van de liturgie door de eeuwen tot leven te laten komen. De praktische informatie verbreedt je blik, verdiept je ervaring in de kerkdiensten en inspireert je om te blijven vernieuwen.

Elke cursusavond is er ook even speciale aandacht voor de mogelijkheden van het nieuwe liedboek voor deze periode van het jaar.

 

Voor ieder die belangstelling heeft voor liturgie, actief betrokken is bij het samenstellen van erediensten, leden van bv. een commissie eredienst of werkgroep liturgie, werken met koor- en kerkmuziek (organisten!)

 

Datum, tijd en plaats: donderdag 13 en 27 maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei van 20.00 tot ca. 21.30 in het centrum van de Grote Kerk Veendam.

 

Opgave via Ina de Vries, tel. (0598) 613343.

Let op: Deze cursus kost € 55,-- per persoon

 

3 Resten 1500 jaar oude kerk in Israël gevonden

 

Resten 1500 jaar oude kerk in Israël gevonden


Archeologen hebben in Israël de resten blootgelegd van een ongeveer 1500 jaar oude kerk. Ze stuitten bij het dorp Aluma onder meer op een goed bewaarde mozaïekvloer.
Hoofdarcheoloog Daniel Varga zei woensdag dat de kerk uit de byzantijnse tijd zo'n 22 meter lang en 12 meter breed was. Het gebouw bestond uit een middenschip met twee zijbeuken, die van elkaar waren gescheiden met marmeren pilaren. De onderzoekers troffen ook Griekse inscripties en de namen van Maria en Jezus aan.

De archeologen kwamen op het spoor van het godshuis tijdens opgravingen voorafgaand aan de bouw van een nieuwe buurt bij Aluma. De kerk is waarschijnlijk onderdeel geweest van een grotere nederzetting aan de destijds belangrijke weg tussen Ashkelon en Jeruzalem. Eerder werden al andere nederzettingen in de buurt ontdekt tijdens opgravingen, maar nog nooit werd daarbij de restanten van een kerk of tempel aangetroffen.

Behalve de kerk werden onder meer een pottenbakkerij en meerdere wijnpersen opgegraven. De archeologen vermoeden dat de export van wijn de grootste inkomstenbron van de inwoners was.

 4 Download de 40dagentijd-app van Kerk in Actie!

Voor gemeenteleden met een smartphone of tablet heeft Kerk in Actie iets nieuws: de handige en inspirerende 40dagentijd-app.  Deze app leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips. De 40dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste.

In de 40dagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. Het is een tijd van bezinning en versobering, een tijd om de stilte te zoeken terug te keren naar God. Om van daaruit in beweging te komen voor de ander. Deze app helpt je om in de 40dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn. Download de app en doe je 40dagentijd met Kerk in Actie. Kijk op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp

 

5 Speciale curcussen

Dienstenorganisatie Protestantse Kerk
Postbus 152, 7950 AD Staphorst
Servicedesk: +31 30 880 1880
www.pkn.nl

Avond over het beroepingswerk
Plaats: Drachten
Zuiderkerk te Drachten
Datum: 18 maart 2014

Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden
Plaats: Drachten
De Arke, Flevo 161 te Drachten
Data: 25 maart (overdag), 8, 22 april, 13, 27 mei (avond) en 14 juni
2014 (overdag)

Opgaven:    Jenneke Span j.span@pkn.nl 06-294 194 04 of
Evi de Vries-Baarlink e.de.vries@@pkn.nl 06-526 763 85

                        


 

 

 

6 kerkelijke folders om toeristen te informeren.....

In Emmen geeft de Raad van Kerken opnieuw een informatieboekje uit waarin 25 kerken zich presenteren. Dit boekje wordt breed verspreid onder vakantiegasten  op campings, hotels, pensions B en B etc.

 

In Z.O. Drenthe wordt een folder uitgeven waarin 11 kerken zich presenteren.

Het vraagt samenwerking met omliggende gemeente maar het is een prachtig stuk presentatatie vanuit de kerken naar anderen..  Iets voor U ?????

 

Ook zo n gezamenlijke folder maken? We willen u er graag bij helpen.

Stuur een mailtje naar  joopvanluit@ziggo.nl

 

 

 

 

7 Feest van de Geest

 

Ontmoeting tussen Beeldende Kunst,
Pinksteren en Architectuur van Kerkgebouwen.

Kunstenaars exposeren nieuw gemaakte kunst geïnspireerd door de architectuur van kerkgebouwen en het pinksterfeest.

Het thema voor 2014:

Vuur dat nooit meer dooft

Het Feest valt in de periode van
Hemelvaartsdag 29 mei t/m zondag 1 jun 2014,
en van vrijdag 6 juni t/m Pinkstermaandag 9 juni 2014.

 

Website

Het Feest van de Geest wordt georganiseerd onder verantwoordelijkheid van:

Stichting Feest van de Geest (Koepelgroep)
email:
info@feestvandegeest.nl

De organisatie is verder in handen van een aantal clusters in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Utrecht en Zuid-Holland.
Onderaan de pagina vindt u de emailadressen van de contactpersonen. Voor informatie kunt u contact opnemen met hen.

 

8 Vrijwilligersplek bij Nevo Parudimos, Roemenië
Kent u jongeren uit de gemeente die wel eens een tijd vrijwilligerswerk willen doen in het buitenland? Wijs hen dan op Togetthere, het internationale jongerenprogramma van ICCO en Kerk in Actie. Via Togetthere kunnen jongeren 6 tot 12 maanden vrijwilligerswerk doen bij partnerorganisaties over de hele wereld. Eén van deze organisaties is Nevo Parudimos in Roemenië. Nevo Parudimos zet zich in voor het verbeteren van de sociale en economische positie van Roma in Roemenië. Nevo Parudimos heeft een breed werkveld, waarbij de nadruk vooral ligt op het beperken van schooluitval van Roma kinderen en jongeren. Nevo Parudimos zoekt een creatieve en zelfstandige vrijwilliger die van aanpakken houdt. Samen met de medewerkers van Nevo Parudimos organiseert en begeleidt de vrijwilliger allerlei activiteiten op scholen, zoals workshops dans, zang en theater. De volledige beschrijving van de vrijwilligersplek bij Nevo Parudimos vindt u op
www.togetthere.nl. Hier vindt u ook meer informatie over Togetthere en het vrijwilligersprogramma.

   

9 Studiedag kerkelijk ouderenwerk
De komende jaren verandert er veel in de zorg voor oudere mensen. Wonen in een zorgcentrum gaat tot het verleden behoren; ouderen moeten in de toekomst zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Voor kerken is het moeilijk om snel te reageren op alle veranderingen omdat deze elkaar in snel tempo opvolgen. Wat kunnen we als kerkelijke gemeenschap wèl doen? Welke vormen van zorg voor ouderen kan de kerk bieden? In de ochtend is er een inleiding door theoloog Hans de Waal. Van 2009 tot 2013 verrichtte hij promotieonderzoek bij de Protestantse Theologische Universiteit met de titel Diaconaat en ouderen: protestants diaconaat in de context van vergrijzing. De inleiding behandelt actuele veranderingen in het ouderenlandschap, en biedt bouwstenen voor de ontwikkeling van contextueel diaconaal/pastoraal/kerkelijk beleid. De dag vindt plaats op dinsdag 25 maart 2014 van 10.00 tot 16.00 uur in het Johannescentrum, Moezeldreef 400 in Utrecht (bij station Overvecht, met parkeergelegenheid). De dag is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij kerkelijk werk met ouderen. Toegang: gratis. Aanmelden kan tot 18 maart bij Irene Stok, e-mail:
i.stok@protestant-utrecht.nl.

 

15 Jaarverslag landelijke Raad van Kerken

Het nieuwe jaarverslag van de Raad van Kerken over het jaar 2013, dat over enkele weken verschijnt, gaat in op de rol van de media. Naast de diverse interviews die werden gegeven meldt het bureau van de Raad aan dat de eigen nieuwspresentatie steeds belangrijker wordt. Het Oecumenisch Bulletin is daarin belangrijk. Daarnaast groeit de betekenis van de sociale media. Het aantal bezoekers van de website is in 2013 weer gestegen met zo’n 12,7 procent naar ruim 200.000. Het aantal volgers op twitter ligt op 1650. Met een groei van 87 procent per jaar ligt dit getal boven het landelijk gemiddelde. Facebook heeft 1000 vrienden. De e-flits gaat naar zo’n 6000 adressen.

 

 

 

NIET WEER?

Deze Onderweg gaat elke 2  maand in bijna  1200 ex. de deur uit.  Mensen vragen ons: Kan die en die ook deze gratis digitale nieuwsbrief ontvangen?

We sturen zo'n brief met vreugde....

Maar als u zegt: ik hoef die brief niet (meer)  geef dat dat aan door onderaan op deze brief op uitschrijven te klikken .... NB Ook nu weer krijgen ruim 30 mensen voor het eerst deze Onderweg...

 

JONG GELEERD, OUD GEDAAN....

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur Provinciale Raad van Kerken Groningen/Drenthe

 

Bert Altena (voorzitter)

Kleihamel 20

9403 XK Assen

(0592) 40 55 14

Bert.altena@hetnet.nl

 

Mevr. J.Hoving (secretaresse)

Hoofdstraat 42

9414 AD Hooghalen

(0593) 59 24 20

hovmeer@home.nl

 

Dhr. J. Mekkes (penningmeester)

Piet Heinstraat 6

9781 CB Bedum

(050) 301 30 16

jmekkes@xs4all.nl

 

Mw. N. Molengraaf-Groeneveld

Zuideinde 6

7812 NH Emmen

(0591) 64 99 92

n.molengraaf@hetnet.nl

 

J.Twikkeler (Jannie)

Veldbrake 36

7933 PW Pesse

twikkeler@kpnmail.nl

 

Dhr. J. van Luit

Hesselterbrink 259

7812 CJ Emmen

(0591) 61 05 19

joopvanluit@home.nl

 

Dhr. P.W. Moons

Burg. De Kokstraat 23

7861 AA Oosterhesselen

(0524) 58 16 98

pwmoons@hotmail.com

 

Mw. S. Scholte Aalbes-Schomaker

Schotslaan 6

9561 TD Ter Apel

(0599) 587331

M: 0650297434

siny.schomaker@gmail.com

 

 

 

Werkgroepen verbonden met de Raad van Kerken: 

 

Stichting Arme Kant Gr/Dr.

J. Twikkeler (Jannie)

Veldbrake 36

7933 PW Pesse

twikkeler@kpnmail.nl

 

Solidair Groningen/Drenthe

Ellen Hogema

Industrieweg 22c

9403 AA Assen

(0592) 33 19 72

info@solidairgroningendrenthe.nl

 

 

Werkgroep kerken en mensen met een verstandelijke handicap

Dhr. K. Stroop

Centrum ‘de Duif’

Postbus 30014

9400 RA Assen

(0592) 30 54 54

 

Liudger Stichten

Ds. K. Pieterman

Kerkstraat 7

9972 PC Niekerk

(0595) 40 22 97

 

 

Adressen van plaatselijke Raden:

Klik hier en kijk bij mededelingen Onderweg.

 

  . 

  

Activiteiten van de werkgroepen.

Onder de Provinciale Raad fungeren een aantal werkgroepen.  Zie en lees over de activiteiten van de werkgroep Solidair Groningen/Drenthe door hier te klikken 


 

Website Provinciale Raad van Kerken.

Op de website van de Provinciale Raad van Kerken vindt u veel interessante informatie.

Dagelijks vindt u nieuwe berichten die de landelijke raad van kerken ons toestuurt 
Klik hier voor de
website.

 

 

 

 

 

10 Unieke aanbieding: voordelige speelset Anderland

Anderland is een gezelschapsspel over de vijf wereldgodsdiensten. Doel van het spel is dat de spelers meer kennis over de verschillende religies krijgen, waardoor meer begrip voor elkaar ontstaat. Het bevat een spelbord, speelfiguren, kaarten, fiches, puzzelstukken en een handleiding. Anderland is bedoeld voor spelers vanaf 10 jaar en kan gespeeld worden met 3 t/m 8 spelers. In het begin van het spel is Anderland nog leeg – het spelbord heeft een gat in het midden. Gaandeweg vullen de spelers dit gat met gewonnen puzzelstukken waardoor Anderland vorm krijgt. Bij het spel is nu een aanvullende speelset verschenen. De aanvulset bevat 156 nieuwe kaarten en een nieuwe puzzel voor het midden van het spelbord. Het niveau van deze aanvulset is iets hoger dan dat van het basisspel. Anderland bevat een educatief element en een winelement. Het spel is nu, inclusief aanvulset én verzendkosten, te koop voor slechts € 20,-. Mocht u het spel Anderland al op de plank hebben liggen, de aanvulset krijgt u in uw bezit voor € 7,50. U betaalt geen verzendkosten. Bestellen kan via www.pkn.nl/webwinkel of tel.: (030) 880 13 37.

 

 

 

11 Luthers Bach Ensemble

Buxtehude, Membra Jesu Nostri

Het Luthers Bach Ensmemble begint de passietijd met Dieterich Buxetehoudes cantatecyclus Membra Jesu  Nostri.

Uitvoeringen op:

Vrijdag 7 maart 20.15 uur in Der Aa Kerk in Grioningen

Zaterdag 8 maart 20.15 uur  Martini kerk Bolsward

Zondag 9 maart 15.00 uur !! Jacobuskerk Zeerijp.

Kosten voor Groningen 20 euro en  voor Bolsward en Zeerijp 17,50 euro]

 Kaarten reserveren via

www.luthersbachensemble.


12

Bijbel app breidt uit met BasicBijbel

 

Bijbel app breidt uit met BasicBijbel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De BasicBijbel is nu een onderdeel van de gratis Online Bijbel app. Door deze toevoeging wordt de Online Bijbel app - ontwikkeld door Cross Link Services BV - ook interessant voor mensen die de bijbel willen lezen in makkelijk Nederlands. Tezamen met deze uitbreiding komen tevens nieuwe mogelijkheden in de app zelf beschikbaar, zoals het kunnen delen van bijbeltekst via Facebook. De app is verkrijgbaar in de appstore van Apple.

 

13 PKN: Internet populaire bron voor kerkelijk nieuws


De achterban van de Protestantse Kerk in Nederland kijkt het eerst op internet als ze op zoek zijn naar kerkelijk nieuws en grijpt daarvoor niet naar een krant. Dit is opvallend, want de meerderheid geeft aan regelmatig een dagblad met een christelijke achtergrond te lezen. Dat blijkt uit een onderzoek onder 500 leden van het Panel Protestantse Kerk.

De dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland heeft via het Panel Protestantse Kerk onderzoek gedaan naar het mediagebruik van haar achterban. In hetzelfde onderzoek zijn vragen gesteld over de communicatie van de dienstenorganisatie met de achterban.Bijna de helft van die 64% die graag kerkelijk nieuws op internet leest, kijkt hiervoor allereerst op
www.pkn.nl.
Iets meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat de Protestantse Kerk in Nederland onvoldoende herkenbaar aanwezig is in de media. Een deel van de ondervraagden vindt dat de kerk zich meer moet mengen in het maatschappelijk debat. Meerdere ondervraagden uiten de wens om de scriba aan tafel bij Pauw en Witteman te zien.

14 Inspiratiedag Kerk en Duurzaamheid in Assen

EconomieGeloofWij mensen staan voor de gezamenlijke opgave onze wereld duurzamer in te richten. Ook kerken en kerkleden kunnen hieraan vanuit hun geloof een bijdrage leveren.

Her en der zijn geloofsgemeenschappen al bezig met het vormgeven aan hun verantwoordelijkheid, zoals bijvoorbeeld de werkgroep Economie en Geloof van de protestantse gemeente Assen.
Zij wil haar ervaring, kennis en inzicht graag delen met andere kerken in de drie noordelijke provincies. Met het oog hierop organiseert de werkgroep op zaterdag 29 maart a.s. een inspiratiedag Kerk en Duurzaamheid.
De inspiratiedag is bedoeld voor kerkelijke groepen en kerkleden die in hun plaatselijke geloofsgemeenschap bezig (willen) zijn met duurzame thema’s.
Door mee te doen aan de inspiratiedag krijg je meer zicht op de thema’s
(denk aan people, planet en profit) waarvoor je aandacht kunt hebben, de terreinen (denk aan diaconie, vorming, liturgie, jongerenwerk, levensstijl) waarop je activiteiten kunt ontplooien en hoe je dit kunt aanpakken.

Aanmelden
De inspiratiedag vindt plaats op zaterdag 29 maart van 10.00 tot 15.30 uur in Opstandingskerk, Wilgenbeemd 2 te Assen.
Voor nadere informatie kunt u terecht op de website
Inspiratiedag Kerk en Duurzaamheid. Aanmelden kan via het e-mailadres: inspiratiedag@hotmail.com. De toegangsprijs bedraagt 10 euro per persoon.
Wie gebruik wil maken van pendelvervoer vanaf NS-station Assen naar de Opstandingskerk dient dit bij aanmelding aan te geven.

 

16 Samen de Bijbel lezen in het café

 Idee ter navolging???


Bijbelverhalen zijn volgens buurtdominee Marleen Kemink nog steeds actueel. Toch verliezen ze door de ontkerkelijking aan bereik. Daarom organiseert Kemink één keer per maand het samen bijbel lezen in een hele andere setting.

Kemink: "Voor veel jongeren, met name de twintigers en dertigers, is de kerk niet meer de vanzelfsprekende plek om naartoe te gaan, dus ik heb voor deze setting gekozen als een heel laagdrempelige manier om toegang te krijgen tot een bijbelverhaal."