UITGAVE: PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

jaargang 04- nummer 1      NUMMER 01

 

HET EERSTE NUMMER IN 2014 VAN DE DIGITALE "ONDERWEG".

Opnieuw een nummer met heel wat verschillende berichten...

Ja.. en we steken ook de hand in eigen boezem.. We keken weer eens op de website van de eigen gemeente.. We zagen activiteiten die allang geweest zijn en diensten die gehouden zijn. Een beetje slordig dus.. Daarom:  kijk vanavond even op uw website, wat er af kan, dan wel wat er vanuit deze Onderweg op geplaatst kan worden.

 

Veel leesplezier. Fijn als U berichten op uw site of in uw kerkblad wilt plaatsen.

En.... U kunt eenvoudig deze Onderweg doorsturen naar anderen b.v. mede kerkeraadsleden.

Kijk onderaan in de linkerkolom....

 

 

Oecumenelezing

Begintijd 17 januari 2014 15:00

Eindtijd 17 januari 2014 18:00

Prof. dr. Paul verzorgt de oecumenelezing over secularisatie. Van joodse en islamitische zijde wordt gereageerd door Tamarah Benima, rabbijn, en door Rasit Bal, voorzitter contactorgaan Moslims en Overheid. Vervolgens vindt gesprek met de zaal plaats. Ds. Landman heeft aansluitend de vesper ingekleurd. En het geheel wordt afgerond met de nieuwjaarsreceptie.
In 2014 vindt de Oecumenelezing plaats op 17 januari, om 15.00 uur, in de Geertekerk in Utrecht.
Opgeven voor 10 januari:
rvk@raadvankerken.nl
Toegang: € 10,00 (studenten gratis) te voldoen bij de ingang van de kerk.

 

Werkzaamheden van de landelijke Raad van Kerken.

 

 

De landelijke Raad van Kerken verzet heel wat werkzaamheden. Dat gebeurt maar door 2 mensen t.w. de landelijke Secretaris Klaas van der Kamp en een secretaresse Beppie van der Laar .

Lees de bijlage om te zien wat zich allemaal op landelijk niveau afspeelt....

 

 

Week van Gebed 2014.

Begintijd 19 januari 2014 00:00

Eindtijd 26 januari 2014 00:00

 

De Raad van Kerken en de Evangelische Alliantie (EA) hebben voor de Week van Gebed in 2014 een gezamenlijk thema vastgesteld.


Het thema ‘Is Christus dan verdeeld?’ is gebaseerd op de Bijbeltekst uit 1 Korintiërs 1: 13 waarin de oproep klinkt om als christenen eensgezind te zijn.
De gebedsweek vindt in 2014 plaats van 19 tot 26 januari 2014

Op de website van de raad van kerken vindt U alle verdere gegevens b/v. liturgie,

posters etc etc

 

Verschillende berichten:

 

  1 Wereldjongerendagen in juli 2016 in Krakau.

WJD


De Wereldjongerendagen in het Poolse Krakau vinden in 2016 in de laatste week van juli plaats, van maandag 25 tot en met zondag 31 juli. Dat is bekendgemaakt door kardinaal Stanislaw Dziwisz, de aartsbisschop van Krakau.

Dit jaar was de grootse katholieke jongerenmanifestatie in Rio de Janeiro (Brazilië). Miljoenen jongeren kwamen daar op af. De Wereldjongerendagen waren ooit een initiatief van de Poolse paus Johannes Paulus II. Verwacht wordt dat de editie in Polen druk bezocht gaat worden, ook door jongeren uit Europa.

 

2 Handreiking voor duurzaam kerkbeheer.

 

Groene kerken


Om kerken te helpen verduurzamen lanceert de interkerkelijke Groene Kerken-actie een toolkit met tips en handreikingen. De handreiking heet 'toolkit duurzaam kerkbeheer' en geeft vooral kerkrentmeesters en beheerders handvatten om alles wat in en rond het kerkgebouw gebeurt zo duurzaam mogelijk te maken.

Het gaat om meer dan aanschaf van zonnepanelen en energiebesparing benadrukt Sjoerd van Schooneveld Projectmanager Duurzaam Leven van Kerk in Actie, die samen met hulporganisatie Tear de Groene Kerken-actie heeft opgezet. "Natuurlijk heeft de toolkit tips voor energiebesparing, maar je kunt als kerk op veel meer terreinen verduurzamen. Denk aan bouwmaterialen, tuinonderhoud, schoonmaakmiddelen en fairtrade koffie en thee. De toolkit geeft bijvoorbeeld ook tips voor duurzaam beleggen of grond verpachten. Waarom aan een gangbare boer verpachten als er ook een biologische boer interesse heeft voor de grond? Of stel grond beschikbaar voor de verbouw van groenten voor de plaatselijke voedselbank."

Nu al staan er op de interkerkelijke website
www.groenekerken.nl zes manieren om een kerk duurzamer te maken, maar de toolkit graaft volgens Van Schooneveld wel twee spades dieper. "De huidige tips op de site zijn vrij algemeen. De toolkit is veel specifieker. Daar is behoefte aan. We merken dat kerkrentmeesters en diakenen best willen verduurzamen, maar het zijn geen deskundigen op dit gebied. Wat weet een kerkrentmeester van bodemwarmte? Je kunt natuurlijk zelf het internet afstruinen en op websites als Milieucentraal zoeken hoe je de kerk kunt vergroenen. Dat is voor velen toch een extra drempel. Het zoekwerk hebben wij nu gedaan."

 

 
3  Dienstenorganisatie Protestantse Kerk         
Steunpunt Noord             Postbus 152
7950 AD STAPHORST
 

Cursus voor voorzitters (vergaderen)

Plaats: Zuidhorn De Gasthorn, de Gast 58-a, 9801 AG ZUIDHORN

Data: 11 en 18 februari 2014

 

Cursus Beroepingswerk Plaats: Drachten

Zuiderkerk, De Drift 46, 9203 GH DRACHTEN Datum: 18 maart 2014

 

Cursus voor het leiden van uitvaarten door vrijwilligers

Plaats: Drachten

De Arke, Flevo 161 te Drachten

Data: 25 maart (middag en avond), 8, 22 april, 13, 27 mei (avond)

14 juni (ochtend en middag)

 

Opgaven en aanmeldingen:

http://www.pkn.nl/pcte/toerusting/cursussen/gemeenteopbouw/Paginas/Beroepingswerk.aspx

 

4 Sint Maartensconferentie

 


Sint-Maarten-uitnodiging-frontOp zaterdag 8 februari 2014 wordt de 4e Sint Maartenconferentie gehouden. Dit is een tweejaarlijkse ontmoeting van mensen en organisaties in het Bisdom Groningen-Leeuwarden, die betrokken willen zijn bij diaconie.

 

Aanmelden voor de 4e Sint Maartenconferentie en voor de workshops of activiteiten kan via www.sintmaartenconferentie.nl of via 058-2130046.

U kunt uw diaconale project presenteren op de diaconale markt, waar parochies, PCI's en andere diaconale organisaties zich presenteren.


Wanneer: Zaterdag 8 februari 2014
Tijd: 9.30 zaal open. Programma: 10.00 tot 15.00
Plaats: Flevo 161, 9204 JV Drachten.
 

   

5 Idee ter navolging???

Undercover bisschop leert kerkgangers lesje.

Een undercoveractie op een opmerkelijke plek: in de kerk. De mormoonse bisschop David Musselman wilde checken hoe vriendelijk en tolerant z'n gemeenschap was. Daarom ging hij undercover als zwerver in zijn eigen kerk in de Amerikaanse staat Utah en dat liep niet zoals gehoopt. Hij werd, meerdere malen, verzocht weg te gaan.


Musselman liet zich door een make-up artiest vermommen als zwerver. "Zelfs mijn familie zou me niet herkend hebben". Kerkgangers herkenden de bisschop ook niet: "Hij was vies, kreupel en mompelde in zichzelf", vertelt een lid van de kerk aan het regionale televisiestation KUTV.

Vijf mensen vroegen de undercover-bisschop de kerk te verlaten. Anderen probeerden hem te negeren, ook al wenste hij hen een 'Happy Thanksgiving'. Sommigen gaven hem geld, maar echt vriendelijk was niemand.

Na een tijdje kwam de aap uit de mouw. Toen Musselman liet zien wie hij werkelijk was viel er een stilte in de kerk. "Ik voelde me beschaamd. Ik heb de zwerver niets gegeven omdat ik het gevoel had dat ik niets te bieden had", zegt een kerkganger later.

"Het was niet mijn bedoeling om mensen in verlegenheid te brengen of zich te laten schamen", vertelt bisschop Musselman. "In plaats daarvan wil ik mensen aansporen aardig te zijn voor mensen uit alle lagen van het leven, niet alleen in de feestperiodes, maar het hele jaar door."

 

 

6 Kijk in de kerk met Streetview

Uw Kerk ook al te zien????

 

Google Church View


De meeste straten in Nederland zijn al virtueel te doorkruisen met Google Street View. Nu staat ook het interieur van kerkgebouwen op internet.

Internetgigant Google gaat steeds verder met het vastleggen van openbare ruimtes. Na wegen en straten zijn openbare gebouwen aan de beurt. En daar horen kerken ook bij.

De kerken in Utrecht hebben volgens
kerkenkijken.nl de primeur in het aanbieden van een virtueel bezoekje.

7 Bijbellezen

Wilt u de Bijbel op een anderewijze lezen?

Kijk dan op  www.downloadbijbel.nl

U kunt  ieder Bijbelboek apart  openen.

 

 

8 Niet van gistern, biebelse verhalen veur kinder - Drentse Kinderbijbel.

 

 

 Op 29 oktober werd de Drentse Kinderbijbel gepresenteerd door Stichting Het Drentse Boek.
In "Niet van gistern" selecteerde Alja Streutker- Betting, lid van de werkgroep Drentse kerkdiensten, een aantal verhalen uit de bijbel en bewerkte die naar het Drents voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Alja Streutker weet in heldere, speelse taal de verhalen tot leven te roepen en kinderen direct te raken.
Hoewel kinderen op die leeftijd over het algemeen heel goed midden Drents kunnen lezen zijn ze bedoeld om voor te lezen, thuis of op school of bij de Kindernevendienst.
De verhalen zijn als een raamvertelling geschreven. Ze vormen zelfs letterlijk een raamvertelling, want in de illustraties spelen mozaïekramen een grote rol. De verhalen uit de Bijbel worden verteld aan een groepje kinderen in een BSO ( buitenschoolse opvang) die is gevestigd in een oud kerkgebouwtje.
Aan de hand van de ramen vertelt de oude koster waar de mozaïeken over gaan, als een introductie op de verhalen.
Bij een kinderbijbel zijn illustraties natuurlijk ook heel belangrijk.

zie: www.hetdrentseboek.nlMeer .a

rin Drentse plaatsen zijn verwerkt, naadloos aan bij de Bbelverhalen.
De tekeningen van Geert Oldenbeuving maken het eenvoudig met kindereesprek te gaan en de stap te maken an oude verhalen naar het leven van vanda

 

ag de .
Meer informatie ….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuur Provinciale Raad van Kerken Groningen/Drenthe

 

Bert Altena (voorzitter)

Kleihamel 20

9403 XK Assen

(0592) 40 55 14

Bert.altena@hetnet.nl

 

Mevr. J.Hoving (secretaresse)

Hoofdstraat 42

9414 AD Hooghalen

(0593) 59 24 20

hovmeer@home.nl

 

Dhr. J. Mekkes (penningmeester)

Piet Heinstraat 6

9781 CB Bedum

(050) 301 30 16

jmekkes@xs4all.nl

 

Mw. N. Molengraaf-Groeneveld

Zuideinde 6

7812 NH Emmen

(0591) 64 99 92

n.molengraaf@hetnet.nl

 

J.Twikkeler (Jannie)

Veldbrake 36

7933 PW Pesse

twikkeler@kpnmail.nl

 

Dhr. J. van Luit

Hesselterbrink 259

7812 CJ Emmen

(0591) 61 05 19

joopvanluit@home.nl

 

Dhr. P.W. Moons

Burg. De Kokstraat 23

7861 AA Oosterhesselen

(0524) 58 16 98

pwmoons@hotmail.com

 

Mw. S. Scholte Aalbes-Schomaker

Schotslaan 6

9561 TD Ter Apel

(0599) 587331

M: 0650297434

siny.schomaker@gmail.com

 

Ds. H.S. Cohen Stuart-Fens

De Etgaarde 22

7861 BT Oosterhesselen

(0524) 222234

hcohenstuart@kpnplanet.nl

 

Werkgroepen verbonden met de Raad van Kerken: 

 

Stichting Arme Kant Gr/Dr.

J. Twikkeler (Jannie)

Veldbrake 36

7933 PW Pesse

twikkeler@kpnmail.nl

 

Solidair Groningen/Drenthe

Ellen Hogema

Industrieweg 22c

9403 AA Assen

(0592) 33 19 72

info@solidairgroningendrenthe.nl

 

 

Werkgroep kerken en mensen met een verstandelijke handicap

Dhr. K. Stroop

Centrum ‘de Duif’

Postbus 30014

9400 RA Assen

(0592) 30 54 54

 

Liudger Stichten

Ds. K. Pieterman

Kerkstraat 7

9972 PC Niekerk

(0595) 40 22 97

 

 

Adressen van plaatselijke Raden:

Klik hier en kijk bij mededelingen Onderweg.

 

  . 

  

Activiteiten van de werkgroepen.

Onder de Provinciale Raad fungeren een aantal werkgroepen.  Zie en lees over de activiteiten van de werkgroep Solidair Groningen/Drenthe door hier te klikken 


 

Website Provinciale Raad van Kerken.

Op de website van de Provinciale Raad van Kerken vindt u veel interessante informatie.

Dagelijks vindt u nieuwe berichten die de landelijke raad van kerken ons toestuurt 
Klik hier voor de
website.

  

Tips?
Laat het ons weten....

Stuur ons voor 1 maart uw informatie, die boven plaatselijk is en ook interessant voor de andere 1103 lezers.

 

 

9 Politie vindt antiek   Drents offerblok terug.

 

Offerblok


Een offerblok dat in maart bij een inbraak in de hervormde kerk in Gieten (Drenthe) was gestolen, is teruggevonden. Het offerblok, bestemd voor giften in de kerk, is bijna 230 jaar oud. Dat meldde de politie woensdag.

Agenten vonden het historische object met een gewicht van 50 kilo bij toeval in een leegstaand pand na een klacht dat daar een zwerver zou verblijven. Het is onbekend of er nog geld in zit.

In Drenthe werden begin dit jaar meer inbraken in kerken gepleegd. Ook uit kerken in Gasselte en Zuidwolde werden toen offerblokken gestolen. Het exemplaar uit Gasselte, dat nog zwaarder is en uit 1681 stamt, werd later teruggevonden, dat uit Zuidwolde is nog steeds spoorloos. Het is niet
duidelijk wie er achter de inbraken zit of zitten.

 

10 Bijbelse kleur techelet mogelijk gevonden in stukje textiel.

Techelet?


Een onderzoeker van de Israëlische Oudheidkundige Dienst, dr. Na’ama Sukenik, heeft een stukje stof gevonden dat mogelijk de Bijbelse kleur techelet had. Dat maakte de dienst deze week bekend.

De Bijbel stelt in Numeri 15:38b dat de Israëlieten een draad met de kleur techelet moesten bevestigen aan de kwastjes die zich aan de hoeken van hun kleren bevonden. Welke kleur het was, is niet bekend. Bijbelvertalers vertaalden het woord met purperblauw of hemelsblauw.

 

 

11 Actie Kerkbalans gaat 41e jaar in

Kerkbalans is al veertig jaar dé formule waarmee vijf verschillende kerkgenootschappen hun kerkleden jaarlijks vragen om een financiële bijdrage. Met het startschot voor het 41e campagnejaar op 9 januari aanstaande blikken de kerken in dankbaarheid terug.

   

 

 

 

12 Wat is een kerkdienst zonder organist(e)?

 

Met wiegend hoofd en enigszins gebogen,
vertolkt hij/zij de muziek op ‘t manuaal.
Een wond’re glans straalt uit z’n/haar ogen,
en met zijn/haar voeten bespeelt hij/zij het pedaal.

Uit ‘t pijpwerk komen blijde orgelklanken,
van de trompet,de fluit en de cimbaal.

Dan trekt hij/zij nog wat meer registers open,
door ‘t kerkgebouw klinkt juichend een koraal.

En de gemeente zingt vol overgave,
bij de magistrale klank van d’ orgelstem.
Muziek en zang, zij stijgen op naar boven,
waarbij het orgel speelt tot eer van Hem.

En na de kerkdienst speelt hij/zij een finale,
improviseert dan naar een machtig slotakkoord,
Waarbij hij /zij met zijn handen en voeten,
in ‘t orgelspel zijn dank aan God verwoord

 

 

13 God, Nederland en Oranje heeft diepe sporen getrokken in de kerken.

 

200 jaar koninkrijk krijgt daarom overal veel aandacht.

 

Ook in drenthe. Het museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht toon o.a. de door Jans Brands verzamelde objecten die een relatie hebben met 200 jaar koninkrijk en Zuidoost Drenthe.

Deze prachtige tentoostelling waar al lange tijd aan is gewerkt start 15 december a.s. Een bezoek waard. Klik hier voor meer informatie.

 

  

 

 

 

DE VOLGENDE NIEUWSBRIEF...

 

 

Van deze Onderweg werden bijna 1100 exemplaren verzonden.

De volgende Onderweg zal   maart 2014 verschijnen. Ruimte dus voor uw  komende activiteiten......

Willen anderen deze Nieuwsbrief ontvangen?

Bijvoorbeeld uw (mede)-kerkenraadsleden, commissieleden, kennissen enz.? Stuur ons een mailtje...

 

Maar heeft U zelf informatie die van belang is voor de lezers en die bovenplaatselijk is, laat het ons weten......Soms zijn er van die juweeltjes van berichten dat je zou wensen dat die ook in een bredere kring gelezen zouden mogen worden.


 

 

 WEBSITE VAN DE RAAD VAN KERKEN

Op deze website doorlopend het laatste nieuws van de landelijke Raad van Kerken. Kijk daarom regelmatig op de website (www.prvk.nl)


 

VRIENDELIJK VERZOEK.

Wilt u een link op uw site plaatsen n.l. www.prvk.nl. Dat is de site van de Provinciale Raad van Kerken Groningen/Drenthe met dagelijks nieuwe informatie.

 

SPAM?

Komen onze nieuwsbrieven als Spam bij u binnen dan komt dat waarschijnlijk omdat het emailadres van de afzender niet in uw adresboek voorkomt. U kunt dit voorkomen door het volgende adres in uw adresboek in te vullen: joopvanluit@home.nl

 

NIEUWSBRIEF VOOR HET EERST?

We krijgen nogal eens mailtjes van mensen die zeggen: die en die zou de Nieuwsbrief ook wel willen ontvangen. We doen  dat onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat men zich ook weer direct kan laten uitschrijven (onderaan deze pagina op uitschrijven drukken)

Maar anders krijgt U over twee maand weer een "verse' nieuwsbrief vol met interessante zaken.