Provinciale raad van kerken Groningen en Drenthe

Uitgangspunten (preambule)

De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Groningen en Drenthe, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de gemeenschap in de wereld. Zij doen dit vanuit het geloof in God de Schepper, wiens Heil zichtbaar geworden is in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. De Schrift vormt voor hen de basis van voortdurende bezinning en vernieuwing.
werkwijze
werkgroepen / secties
plaatselijke raden
doelstelling
deelnemende kerken
Links
Contact
informatie / nieuws:
mededelingen
jaarverslag 2016
jaarverslag 2015
Extra nieuwsbrief
Onderweg 2018-05
Onderweg 2018-04
Onderweg 2018-03
Onderweg 2018-02
Onderweg 2018-01
Onderweg 2017-12
Onderweg 2017-09
Onderweg 2017-03
Onderweg 2016-12
Onderweg 2016-09
Onderweg 2016-05
Onderweg 2016-03
Onderweg 2016-02
Onderweg 2015-05
Onderweg 2015-04
Onderweg 2015-03
Onderweg 2015-02
Onderweg 2014-05a
Onderweg 2014-05
Onderweg 2014-04
Onderweg 2014-03
Onderweg 2014-02
Onderweg 2014-01
Onderweg 2013-04
Onderweg 2013-03
Onderweg 2013-02
Onderweg 2013-01
Onderweg 2012-05
Onderweg 2012-04
Onderweg 2012-03
Onderweg 2012-02
Onderweg 2012-01
Onderweg 2011-03
Onderweg 2011-02
Onderweg 2011-01
Onderweg mei 2010
Onderweg mei 2009

mededelingen "onderweg"

E-Flits 03-2012
E-Flits 11-2011
E-Flits 10-2011
E-Flits 09-2011
E-Flits 08-2011
E-Flits 07-2011
E-Flits 06-2011
E-Flits 05-2011
E-Flits 04-2011
E-Flits 03-2011
persberichten
Tips voor redacties van kerk- en parochiebladen en kerkelijke websites.
nog meer tips m.b.t. websites

download
acrobat reader

E-flits

E-flits, februari 2011, jaargang 4, nr. 11

De Raad van Kerken in Nederland wenst u goede feestdagen. U ontvangt hierbij gratis de e-flits van de Raad van Kerken met actuele oecumenische informatie.

Campagne ‘Het gaat om mensen’
Vanaf 10 december (dag van de mensenrechten) begint de projectgroep Vluchtelingen van de Raad van Kerken de campagne ‘Het gaat om mensen’. Vrijwilligers plaatselijk kunnen posters downloaden en verhalen om een plek te geven in de eigen kerk of parochie. De campagne sluit aan bij soortgelijke initiatieven van andere organisaties.

Nieuwe liederen
De projectgroep Vieren verzorgt een presentatie en een afrondende liturgie bij de Oecumenelezing op vrijdag 13 januari 2012 in de Geertekerk in Utrecht. Zoals bekend zal prof. dr. Mechteld Jansen hoofdspreker zijn over het thema ‘Over nieuwe grenzen’. Opgeven via rvk@raadvankerken.nl.  De entree is 10 euro. Lees meer.

Kinder- en tienermateriaal
Er is inmiddels ook kinder- en tienermateriaal te vinden bij de Week van gebed op de website van de Raad van Kerken. Anneke van Wijngaarden heeft het gemaakt. Daarmee is het aanbod volledig: van meditatie tot voorbeeldgebeden. Bij het bureau zijn liturgieboekjes, kaarten, posters en banners te koop. Lees meer.

Verschuivingen RKK
De Rooms-Katholieke Kerk ondergaat grote verschuivingen waar het de oecumenische afvaardiging naar de Raad van Kerken betreft. Mgr. Jan van Burgsteden en drs. Pieter Kohnen, respectievelijk referent en adviseur voor de oecumene binnen de RKK, nemen afscheid van de plenaire Raad.

Provincies
De provinciale raden en de gedelegeerden en deskundigen voor oecumene op regionaal niveau ontmoeten elkaar op 9 december bij de Raad. Centraal staat onder meer het conceptbeleidsplan 2012-2016 van de Raad van Kerken.

Kerk- en Gemeentebeurs
Mensen kunnen het vast in de agenda zetten: op 30 en 31 maart 2012 vindt de kerk- en gemeentebeurs plaats in de Jaarbeurs in Utrecht. De projectgroep Vieren zal aanwezig zijn met een programma rond oecumenische liederen.

Europese reorganisatie
De revisiegroep van de Conferentie van Europese Kerken (CEC) heeft een reorganisatievoorstel afgerond. De tekst wordt in januari in het Centraal Comité besproken. De bedoeling is het voorstel daarna ter beoordeling naar de lidkerken te sturen. De verwachting is dat de nieuwe organisatie efficiënter in elkaar zal steken en zal passen bij de eisen van deze tijd. Ook vanuit de Nederlandse Raad van Kerken is meegedacht.

Catshuis
Een delegatie vanuit de kerken heeft op 23 november gesproken met leden van het kabinet (Rutte, Donner en Verhagen) over het belang van het maatschappelijk middenveld.

Bureau
Het bureau laat acceptgiro’s uitgaan bij het laatste Oecumenische Bulletin van dit jaar. Een themanummer met brieven tussen jonge mensen en kerkleiders. We hopen dat de ontvangers de Raad bij wijze van ‘tegemoetkoming in de kosten’ een gift willen overmaken. Het bureau is gesloten van donderdag 22 december tot en met vrijdag 6 januari 2012.