Provinciale raad van kerken Groningen en Drenthe

Uitgangspunten (preambule)

De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Groningen en Drenthe, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de gemeenschap in de wereld. Zij doen dit vanuit het geloof in God de Schepper, wiens Heil zichtbaar geworden is in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. De Schrift vormt voor hen de basis van voortdurende bezinning en vernieuwing.
werkwijze
werkgroepen / secties
plaatselijke raden
doelstelling
deelnemende kerken
Links
Contact
informatie / nieuws:
mededelingen
jaarverslag 2016
jaarverslag 2015
Extra nieuwsbrief
Onderweg 2018-05
Onderweg 2018-04
Onderweg 2018-03
Onderweg 2018-02
Onderweg 2018-01
Onderweg 2017-12
Onderweg 2017-09
Onderweg 2017-03
Onderweg 2016-12
Onderweg 2016-09
Onderweg 2016-05
Onderweg 2016-03
Onderweg 2016-02
Onderweg 2015-05
Onderweg 2015-04
Onderweg 2015-03
Onderweg 2015-02
Onderweg 2014-05a
Onderweg 2014-05
Onderweg 2014-04
Onderweg 2014-03
Onderweg 2014-02
Onderweg 2014-01
Onderweg 2013-04
Onderweg 2013-03
Onderweg 2013-02
Onderweg 2013-01
Onderweg 2012-05
Onderweg 2012-04
Onderweg 2012-03
Onderweg 2012-02
Onderweg 2012-01
Onderweg 2011-03
Onderweg 2011-02
Onderweg 2011-01
Onderweg mei 2010
Onderweg mei 2009

mededelingen "onderweg"

E-Flits 03-2012
E-Flits 11-2011
E-Flits 10-2011
E-Flits 09-2011
E-Flits 08-2011
E-Flits 07-2011
E-Flits 06-2011
E-Flits 05-2011
E-Flits 04-2011
E-Flits 03-2011
persberichten
Tips voor redacties van kerk- en parochiebladen en kerkelijke websites.
nog meer tips m.b.t. websites

download
acrobat reader

E-flits

E-flits, september 2011, jaargang 4, nr. 9

Twitterprijs
De Raad van Kerken gaat in samenwerking met onder meer initiatiefnemer IKON op zoek naar de mensen die Twitter en andere sociale media het best inzetten voor kerk en geloof. Er is een Webfish Award voor beschikbaar. Daarnaast gaan er prijzen naar websites van kerken en overige christelijke sites. De inschrijving loopt af op 31 oktober.

Boedapest
Jongvolwassenen die een week lang in december met andere jonge mensen uit Europa willen spreken over inter-religiositeit kunnen zich melden bij de Raad van Kerken. De bijeenkomst vindt plaats in Boedapest en wordt betaald door de EU en de zendende kerk.

Herverkiezing
De leden van de plenaire Raad hebben Henk van Hout unaniem herkozen als voorzitter; Marius van Leeuwen is herkozen als vicevoorzitter. De herverkiezing is voor een periode van vier jaar.

Hardleers
Geen kinderen op straat. ReŽle kansen voor zieke mensen om hier behandeld te worden. Een goede taalanalyse om de identiteit van SomaliŽrs vast te stellen. Enkele themaís die de Raad aan de orde heeft gesteld in een overleg met minister Leers op 28 september. De minister licht het beleid verder toe op de werkdag van de projectgroep Vluchtelingen op 5 november. Zie agenda voor meer informatie. Opgeven werkdag bij rvk@raadvankerken.nl

Burgemeester als pastor
De burgemeester neemt bij rampen steeds vaker de rol over van de (religieuze) pastor. Dat leidt tot een wonderlijke combinatie van petten, waar slachtoffers de dupe van kunnen zijn. Zij zien de burgemeester als partij of missen de deskundigheid. Dat was een van de punten die naar voren kwam bij een symposium over rouwverwerking bij rampen in Rotterdam.

Armoedesignaal 2011
De projectgroep Arme Kant heeft een armoedesignaal over 2011 gepubliceerd; 69 hulporganisaties geven aan dat ze steeds vaker moeten bijspringen bij elementaire hulpverlening in de sfeer van levensonderhoud en zorg. Lees meer >>>

NBG helpt bij Gebedsweek
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een bijdrage geleverd aan de Week van gebed die in januari 2012 wordt gehouden. Het gaat om een inhoudelijke analyse en aandacht voor het Schriftgedeelte dat in die periode centraal staat (slot 1 KorintiŽrs 15). Op 28 oktober vindt er een bijeenkomst plaats over het gebed bij de gemeenschap Chemin Neuf. Daar staat Europa centraal. Meer informatie >>>

Milieu
De projectgroep Kerk en milieu van de Raad van Kerken heeft de werkzaamheden beŽindigd. Een deel van de taak wordt overgenomen door een nieuwe taakgroep Ecologische duurzaamheid. De groep kwam voor het eerst bijeen op 30 september.