Provinciale raad van kerken Groningen en Drenthe

Uitgangspunten (preambule)

De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Groningen en Drenthe, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de gemeenschap in de wereld. Zij doen dit vanuit het geloof in God de Schepper, wiens Heil zichtbaar geworden is in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. De Schrift vormt voor hen de basis van voortdurende bezinning en vernieuwing.
werkwijze
werkgroepen / secties
plaatselijke raden
doelstelling
deelnemende kerken
Links
Contact
informatie / nieuws:
mededelingen
jaarverslag 2016
jaarverslag 2015
Extra nieuwsbrief
Onderweg 2018-05
Onderweg 2018-04
Onderweg 2018-03
Onderweg 2018-02
Onderweg 2018-01
Onderweg 2017-12
Onderweg 2017-09
Onderweg 2017-03
Onderweg 2016-12
Onderweg 2016-09
Onderweg 2016-05
Onderweg 2016-03
Onderweg 2016-02
Onderweg 2015-05
Onderweg 2015-04
Onderweg 2015-03
Onderweg 2015-02
Onderweg 2014-05a
Onderweg 2014-05
Onderweg 2014-04
Onderweg 2014-03
Onderweg 2014-02
Onderweg 2014-01
Onderweg 2013-04
Onderweg 2013-03
Onderweg 2013-02
Onderweg 2013-01
Onderweg 2012-05
Onderweg 2012-04
Onderweg 2012-03
Onderweg 2012-02
Onderweg 2012-01
Onderweg 2011-03
Onderweg 2011-02
Onderweg 2011-01
Onderweg mei 2010
Onderweg mei 2009

mededelingen "onderweg"

E-Flits 03-2012
E-Flits 11-2011
E-Flits 10-2011
E-Flits 09-2011
E-Flits 08-2011
E-Flits 07-2011
E-Flits 06-2011
E-Flits 05-2011
E-Flits 04-2011
E-Flits 03-2011
persberichten
Tips voor redacties van kerk- en parochiebladen en kerkelijke websites.
nog meer tips m.b.t. websites

download
acrobat reader

E-flits

E-flits, september 2011, jaargang 4, nr. 8

 
De projectgroep Vluchtelingen brengt 28 september een bezoek aan minister Leers om verder te spreken over de vluchtelingen in Nederland. Leers komt ook op de werkdag van de projectgroep praten op zaterdag 5 november in de Bergkerk in Amersfoort. Programma volgt binnenkort op www.raadvankerken.nl

Doopcatechese
De projectgroepen Doop(v)erkenning en Vieren werken aan materiaal voor doopcatechese en doopliturgie. Er is inmiddels een tekst die naar de kerken is gestuurd met de vraag of zij genegen is de doop in andere kerken verricht te respecteren.

Paarse kolom
Het werken aan een paarse kolom in rampenplannen gaat door, oftewel het betrekken van geestelijke verzorging bij de hulpverlening. Monuta houdt binnenkort (22 september) een congres, waar mensen met een verwijzing naar de Raad van Kerken tegen korting aan kunnen deelnemen.

Arme Kant
De proejctgroep De Arme Kant werkt mee aan een actie rond Prinsjesdag om de zorgelijke situatie te benoemen van mensen die met een persoonsgebonden budget werken.

Gebed voor Europa
Met de Evangelische Alliantie wordt een voorbereidingsbijeenkomst gepland om de Week van Gebed verder onder de aandacht te brengen. De bijeenkomst vindt plaats op 28 oktober bij Chemin Neuf over ‘gebed voor Europa’. Inleiders: ds. Piet van Veldhuizen (hij genoot een opleiding in Polen) en ds. Niek Tramper (Europees voorzitter EA).

Apostelschoenen
De beraadgroep Geloven en kerkelijke gemeenschap heeft een studiedag gepland op 31 oktober over apostoliciteit naar aanleiding van het studiedocument van de Luthers/Rooms-Katholieke Commissie voor Eenheid ‘The Apostolicity of the Church’. Thema: ‘In de schoenen van de Apostelen’. Plaats en tijd: Bergkerk, Amersfoort, van 11.00 tot 16.00 uur.

Open huis
Diverse pastores, predikanten, priesters hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid het bureau van de Raad te bezoeken afgelopen vrijdag, 2 september. lees meer

Prinsjesdaginitiatief
Op 20 september vindt een bijeenkomst plaats van de Stichting Prinsjesdagviering. De ontmoeting is in de Grote Kerk in Den Haag van 10.30 tot 11.15 uur. Het thema is ‘Delen is Helen’.

IKON-boek
De IKON presenteert op 19 september de uitgave ‘Grote Denkers over de toekomst’. Bij de presentatie in De Nieuwe Liefde in Amsterdam wordt het eerste exemplaar overhandigd aan Andrée van Es, wethouder in Amsterdam, en de algemeen secretaris van de Raad van Kerken.

Milieu
Onder leiding van Jan Jorrit Hasselaar komt een nieuwe ecologische werkgroep bijeen van de Raad van Kerken. Ze geven verdieping aan de spirituele component in het milieuvraagstuk.