Provinciale raad van kerken Groningen en Drenthe

Uitgangspunten (preambule)

De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Groningen en Drenthe, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de gemeenschap in de wereld. Zij doen dit vanuit het geloof in God de Schepper, wiens Heil zichtbaar geworden is in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. De Schrift vormt voor hen de basis van voortdurende bezinning en vernieuwing.
werkwijze
werkgroepen / secties
plaatselijke raden
doelstelling
deelnemende kerken
Links
Contact
informatie / nieuws:
mededelingen
jaarverslag 2016
jaarverslag 2015
Extra nieuwsbrief
Onderweg 2018-05
Onderweg 2018-04
Onderweg 2018-03
Onderweg 2018-02
Onderweg 2018-01
Onderweg 2017-12
Onderweg 2017-09
Onderweg 2017-03
Onderweg 2016-12
Onderweg 2016-09
Onderweg 2016-05
Onderweg 2016-03
Onderweg 2016-02
Onderweg 2015-05
Onderweg 2015-04
Onderweg 2015-03
Onderweg 2015-02
Onderweg 2014-05a
Onderweg 2014-05
Onderweg 2014-04
Onderweg 2014-03
Onderweg 2014-02
Onderweg 2014-01
Onderweg 2013-04
Onderweg 2013-03
Onderweg 2013-02
Onderweg 2013-01
Onderweg 2012-05
Onderweg 2012-04
Onderweg 2012-03
Onderweg 2012-02
Onderweg 2012-01
Onderweg 2011-03
Onderweg 2011-02
Onderweg 2011-01
Onderweg mei 2010
Onderweg mei 2009

mededelingen "onderweg"

E-Flits 03-2012
E-Flits 11-2011
E-Flits 10-2011
E-Flits 09-2011
E-Flits 08-2011
E-Flits 07-2011
E-Flits 06-2011
E-Flits 05-2011
E-Flits 04-2011
E-Flits 03-2011
persberichten
Tips voor redacties van kerk- en parochiebladen en kerkelijke websites.
nog meer tips m.b.t. websites

download
acrobat reader

E-flits

E-flits juli / augustus 2011, jaargang 4, nr. 7

Partnerschap
De Evangelische Alliantie en de Raad van Kerken hebben een strategisch partnerschap gesloten. De samenwerking wordt uitgebouwd en gestroomlijnd. lees meer

Internationaal
De Wereldraad van Kerken, de Evangelische Wereldalliantie en de Pauselijke Raad voor de interreligieuze dialoog hebben ook afspraken gemaakt. Het gaat om hun visie op missionair werk. Een unieke coalitie, waarin meer dan 90 procent van de christenen is vertegenwoordigd.

Kerkennacht
De kerkennacht 2011 heeft tussen de 30.000 en 50.000 bezoekers opgeleverd, veel publiciteit gegeven en de creativiteit van de kerken zichtbaar gemaakt. Wellicht komt er een nieuwe editie in 2013, maar eerst is er nog een interne evaluatie in augustus.

Open huis
Het bureau van de Raad organiseert een open middag op vrijdag 2 september voor pastores in parochies en gemeenten die bijgepraat willen worden over de oecumene. Ook kan men een kijkje nemen in de bij het gebouw behorende kapel. Opgave vooraf via rvk@raadvankerken.nl

Zendgemachtigden
De overheid wil drastisch bezuinigen op de zendtijd van IKON en RKK. Job de Haan van de IKON heeft op verzoek van het bureau een reactie geschreven. Moet geloof per definitie onschuldig zijn? En mag de overheid dat meten? lees meer

Egypte
In een besloten vergadering hebben vertegenwoordigers van de Raad, de Koptische Kerk en het Contactorgaan Moslims en Overheid gesproken over de zorgelijke situatie in Egypte.

Taalgebruik
Spreken over ‘menselijke tsunami’ waar het gaat om vluchtelingen geeft niet alleen verruwing van taal, maar is ook mensonwaardig. CCME (Churches’ Commission for Migrants in Europe), de Europese koepel waarin de landelijke Raad participeert, heeft gewaarschuwd voor ongepast taalgebruik. lees meer

Beleidsplan
Het moderamen heeft met vertegenwoordigers van de beraadgroepen gesproken over een nieuw beleidsplan. Komend najaar zal het worden gepresenteerd.

Bureau gesloten
Het bureau van de Raad van Kerken is gesloten van 18 juli tot en met 12 augustus. We blijven actief op twitter. Het aantal volgers is in korte tijd verdubbeld. Doe mee: @raadvankerken.

 

Zij die deze flits willen opzeggen of een nieuw mailadres willen laten opvoeren kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl