Provinciale raad van kerken Groningen en Drenthe

Uitgangspunten (preambule)

De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Groningen en Drenthe, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de gemeenschap in de wereld. Zij doen dit vanuit het geloof in God de Schepper, wiens Heil zichtbaar geworden is in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. De Schrift vormt voor hen de basis van voortdurende bezinning en vernieuwing.
werkwijze
werkgroepen / secties
plaatselijke raden
doelstelling
deelnemende kerken
Links
Contact
informatie / nieuws:
mededelingen
jaarverslag 2016
jaarverslag 2015
Extra nieuwsbrief
Onderweg 2018-05
Onderweg 2018-04
Onderweg 2018-03
Onderweg 2018-02
Onderweg 2018-01
Onderweg 2017-12
Onderweg 2017-09
Onderweg 2017-03
Onderweg 2016-12
Onderweg 2016-09
Onderweg 2016-05
Onderweg 2016-03
Onderweg 2016-02
Onderweg 2015-05
Onderweg 2015-04
Onderweg 2015-03
Onderweg 2015-02
Onderweg 2014-05a
Onderweg 2014-05
Onderweg 2014-04
Onderweg 2014-03
Onderweg 2014-02
Onderweg 2014-01
Onderweg 2013-04
Onderweg 2013-03
Onderweg 2013-02
Onderweg 2013-01
Onderweg 2012-05
Onderweg 2012-04
Onderweg 2012-03
Onderweg 2012-02
Onderweg 2012-01
Onderweg 2011-03
Onderweg 2011-02
Onderweg 2011-01
Onderweg mei 2010
Onderweg mei 2009

mededelingen "onderweg"

E-Flits 03-2012
E-Flits 11-2011
E-Flits 10-2011
E-Flits 09-2011
E-Flits 08-2011
E-Flits 07-2011
E-Flits 06-2011
E-Flits 05-2011
E-Flits 04-2011
E-Flits 03-2011
persberichten
Tips voor redacties van kerk- en parochiebladen en kerkelijke websites.
nog meer tips m.b.t. websites

download
acrobat reader

E-flits

E-flits Juni 2011, jaargang 4, nr. 6

Kerkennacht 24 en 25 juni
‘We verwachten vijftigduizend bezoekers’. Die schatting kwam naar voren tijdens de persconferentie over de Kerkennachten die op circa 20 plaatsen worden gehouden op 24 en 25 juni. Iedereen is hartelijk welkom op dit voor Nederland groot oecumenisch evenement. Zie www.kerkennacht.nl.

Carillonestafette
Ter voorbereiding op de kerkennacht wordt er op 23 juni een carillonestafette gehouden waaraan diverse plaatsen in Nederland meedoen. ‘De dag uit uwe gunst ontvangen’ en ‘Jésu le Christ’ staan op het programma. Ter voorbereiding ook schrijft Koos van Noppen uit Amersfoort een reeks artikelen voor onder meer de website van de Raad van Kerken. Lees meer.

Pinksterevenement
De Raad van Kerken werkt samen in Veelkleurig Getuigen aan de interculturele viering die op zaterdag 11 juni plaatsvindt op het terrein van Opwekking bij Biddinghuizen. Het Midden-Oosten staat centraal.

Leers
Een delegatie van de Raad van Kerken heeft op dinsdag 31 mei een bezoek gebracht aan minister Leers. Het ging onder meer over de humaniteit van het beleid en over de beeldvorming rond vreemdelingen.

Slachten
Het moderamen van de Raad heeft de Tweede-Kamerfracties gevraagd terughoudend te zijn met wetgeving die raakt aan de godsdienstvrijheid. Aanleiding is onder meer het plan om ritueel slachten per wet aan banden te leggen.

Jongvolwassenen
De jongvolwassenen presenteren op 8 juni een film over oecumene in de plenaire Raad. Het is tegelijk het afscheidsgesprek van de huidige lichting ambassadeurs van de Raad. Bekijk de film.

Regionale ontmoetingen
De landelijke Raad van Kerken doet op 23 juni mee met de ontmoeting van de provinciale Raad in Overijssel. Eerder vonden bijeenkomsten plaats in Gelderland en Brabant. Uit een enquête blijkt Overijssel hoog te scoren als het gaat om bestuursvernieuwing en aanwezigheid op het internet.

Gebedsweek
Het thema voor de Week van Gebed voor de Eenheid, die van 15 t/m 22 januari 2012 wordt gehouden, is vastgesteld op: ‘Winnen met gevouwen handen’, naar aanleiding van 1 Korinte 15:50–58; het materiaal is voorbereid door de kerken in Polen.

Geweld tegen homoseksuelen
De leden van de Raad hebben de verklaring onderschreven waarin geweld tegen homoseksuelen wordt afgewezen. Het raadslid ds. Peter Verhoeff heeft het document ook ingebracht tijdens de internationale vredesconferentie in Kingston (Jamaica).

Kingston
Een impuls voor de vrede en een bijdrage voor de assemblee van de Wereldraad die in 2013 in Korea wordt gehouden. De internationale vredesconferentie in Kingston die eind mei werd besloten draagt een bouwsteen bij voor de bezinning op vrede. Impressies van verschillende deelnemers zijn op de website www.raadvankerken.nl te vinden.

Zij die deze flits willen opzeggen of een nieuw mailadres willen laten opvoeren kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl