Provinciale raad van kerken Groningen en Drenthe

Uitgangspunten (preambule)

De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Groningen en Drenthe, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de gemeenschap in de wereld. Zij doen dit vanuit het geloof in God de Schepper, wiens Heil zichtbaar geworden is in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. De Schrift vormt voor hen de basis van voortdurende bezinning en vernieuwing.
werkwijze
werkgroepen / secties
plaatselijke raden
doelstelling
deelnemende kerken
Links
Contact
informatie / nieuws:
mededelingen
jaarverslag 2016
jaarverslag 2015
Extra nieuwsbrief
Onderweg 2018-05
Onderweg 2018-04
Onderweg 2018-03
Onderweg 2018-02
Onderweg 2018-01
Onderweg 2017-12
Onderweg 2017-09
Onderweg 2017-03
Onderweg 2016-12
Onderweg 2016-09
Onderweg 2016-05
Onderweg 2016-03
Onderweg 2016-02
Onderweg 2015-05
Onderweg 2015-04
Onderweg 2015-03
Onderweg 2015-02
Onderweg 2014-05a
Onderweg 2014-05
Onderweg 2014-04
Onderweg 2014-03
Onderweg 2014-02
Onderweg 2014-01
Onderweg 2013-04
Onderweg 2013-03
Onderweg 2013-02
Onderweg 2013-01
Onderweg 2012-05
Onderweg 2012-04
Onderweg 2012-03
Onderweg 2012-02
Onderweg 2012-01
Onderweg 2011-03
Onderweg 2011-02
Onderweg 2011-01
Onderweg mei 2010
Onderweg mei 2009

mededelingen "onderweg"

E-Flits 03-2012
E-Flits 11-2011
E-Flits 10-2011
E-Flits 09-2011
E-Flits 08-2011
E-Flits 07-2011
E-Flits 06-2011
E-Flits 05-2011
E-Flits 04-2011
E-Flits 03-2011
persberichten
Tips voor redacties van kerk- en parochiebladen en kerkelijke websites.
nog meer tips m.b.t. websites

download
acrobat reader

E-flits

E-flits, maart 2012, jaargang 5, nr.03

Eucharistie
Kardinaal Eijk heeft voor de vastentijd een brief geschreven aan de rooms-katholieke parochies over de beleving van de eucharistie. Ds. Klaas van der Kamp en pastoor Rudolf Scheltinga geven in een open brief aan elkaar daarop een reactie. Het gesprek sluit aan bij het nieuwe beleidsvoornemen van de Raad om belevingen rond het sacrament uit te wisselen. Binnenkort op www.raadvankerken.nl.

Convenanten
Er is nog ruimte om deel te nemen aan de studiemiddag op donderdag 22 maart 2012, 14.30 - 16.30 uur in de Johanneskerk in Amersfoort, over convenanten. Iedereen die meer wil weten over de mogelijkheid plaatselijk de samenwerking van kerken beter te stroomlijnen, kan meedoen. Wel graag opgeven: rvk@raadvankerken.nl De uitgave ‘Gebundelde krachten in de oecumene’ verschijnt deze week.

Schuld en boete
Ook op donderdag 22 maart, ’s middags vanaf 13.45 uur, is er de studiebijeenkomst over Schuld en Boete van de contactgroep Hindoeďsme in samenwerking met het IIMO, in Utrecht op de Uithof. Het gaat over Misdaad en Straf belicht vanuit de literatuur en vanuit het gevangenispastoraat.

Midden-Oosten
De Raad van Kerken stuurt een brief aan minister Rosenthal over het principe van de burgerverdediging en de zorg over de situatie in het Midden-Oosten. De beraadgroep Samenlevingsvragen maakt zich daar sterk voor.

Sociale werkplaatsen
De werkgroep Arme Kant van Nederland participeert in een advertentiecampagne waarin zorg wordt uitgesproken over de werkgelegenheid in de sociale werkplaatsen.

Economie
De beraadgroep Samenlevingsvragen houdt in maart twee besloten expertmeetings over de economische recessie. Het is de bedoeling om een verdere analyse van de situatie te maken vanuit kerkelijk perspectief.

Kerkennacht
Meer dan een kwart van de bezoekers van de kerkennachten heeft geen kerkelijke binding. Dat blijkt uit het eerder aangekondigde onderzoek van prof. Henk de Roest. Het rapport komt te zijner tijd breder beschikbaar, zodat het als informatie kan worden gebruikt door kerken die in 2013 willen meedoen met de kerkennacht.

Ondertekening dooperkenning
Kerken die de doop in een andere dan de eigen kerkelijke gemeenschap bediend erkennen, zullen daartoe een verklaring ondertekenen op 29 mei 2012, van 14.00 – 17.00 uur in Heiloo, Onze Lieve Vrouw ter Nood. Iedereen is welkom om de plechtigheid bij te wonen. Aanmelden gewenst: rvk@raadvankerken.nl

Nieuwe liederen zingen
De projectgroep Vieren organiseert een podiumoptreden en een workshop op de Kerk en Gemeentebeurs van 30 en 31 maart a.s. in de Jaarbeurs in Utrecht. Mensen kunnen kennismaken met nieuwe liederen in verschillende oecumenische tradities, onder meer vanuit het Nieuwe Liedboek dat binnenkort verschijnt.