Provinciale raad van kerken Groningen en Drenthe

Uitgangspunten (preambule)

De kerken en geloofsgemeenschappen, aangesloten bij de Raad van Kerken in Groningen en Drenthe, willen in getuigenis en dienst gestalte geven aan de gemeenschap van kerken en aan de gemeenschap in de wereld. Zij doen dit vanuit het geloof in God de Schepper, wiens Heil zichtbaar geworden is in Jezus Christus en wiens Geest bezielt en levend maakt. De Schrift vormt voor hen de basis van voortdurende bezinning en vernieuwing.
werkwijze
werkgroepen / secties
plaatselijke raden
doelstelling
deelnemende kerken
Links
Contact
informatie / nieuws:
mededelingen
jaarverslag 2016
jaarverslag 2015
Extra nieuwsbrief
Onderweg 2018-05
Onderweg 2018-04
Onderweg 2018-03
Onderweg 2018-02
Onderweg 2018-01
Onderweg 2017-12
Onderweg 2017-09
Onderweg 2017-03
Onderweg 2016-12
Onderweg 2016-09
Onderweg 2016-05
Onderweg 2016-03
Onderweg 2016-02
Onderweg 2015-05
Onderweg 2015-04
Onderweg 2015-03
Onderweg 2015-02
Onderweg 2014-05a
Onderweg 2014-05
Onderweg 2014-04
Onderweg 2014-03
Onderweg 2014-02
Onderweg 2014-01
Onderweg 2013-04
Onderweg 2013-03
Onderweg 2013-02
Onderweg 2013-01
Onderweg 2012-05
Onderweg 2012-04
Onderweg 2012-03
Onderweg 2012-02
Onderweg 2012-01
Onderweg 2011-03
Onderweg 2011-02
Onderweg 2011-01
Onderweg mei 2010
Onderweg mei 2009

mededelingen "onderweg"

E-Flits 03-2012
E-Flits 11-2011
E-Flits 10-2011
E-Flits 09-2011
E-Flits 08-2011
E-Flits 07-2011
E-Flits 06-2011
E-Flits 05-2011
E-Flits 04-2011
E-Flits 03-2011
persberichten
Tips voor redacties van kerk- en parochiebladen en kerkelijke websites.
nog meer tips m.b.t. websites

download
acrobat reader

E-flits

E-flits Maart  2011, jaargang 4, nr. 3

U ontvangt hierbij de gratis e-flits van de Raad van Kerken. Deze bevat actuele oecumenische informatie.

Mirkis
De Iraakse Jezuïet Pater Yousif Thomas Mirkis komt vanaf 17 maart een weekend naar Nederland op uitnodiging van de Raad van Kerken en Kerk en Vrede. Doel is een onafhankelijke analyse te maken van de huidige situatie voor godsdienstige minderheden in Irak.

Leers
Een delegatie van de Raad van Kerken zal op 21 maart een gesprek hebben met minister Leers over de situatie in Irak en over Irakese vluchtelingen.

Hillen
De beraadgroep Interreligieuze ontmoeting van de Raad van Kerken reikt op 4 april de nota ‘Hoe zien religies geweld?’ uit aan minister Hillen van Defensie. Aansluitend is er een studieconferentie in de Prinses Juliana kazerne, Thérese Schwartzestraat 15 in Den Haag.

Beraad
Het Beraad van Kerken, waarin de Raad samenwerkt met andere kerken, komt na anderhalf jaar weer bij elkaar. De ontmoeting vindt plaats op 13 april in het klooster van de Syrisch-Orthodoxe Kerk in Glane. Doel is het verkennen van de orthodoxe inbreng in de oecumene.

Financiën
De Rooms-Katholieke Kerk heeft laten weten niet aan de financiële verplichtingen ten aanzien van de Raad van Kerken te zullen voldoen. De consequenties worden intern besproken.

Doopcertificaat
De groep die zich bezighoudt met een doop(v)erkenning over kerkgrenzen heen heeft een eerste tekst gemaakt om ook een gezamenlijk doopcertificaat aan te bieden aan de kerken.

Jongvolwassenen
Drie jonge mensen uit Nederland doen mee met een Europese ontmoeting; het gaat om Maaike de Reuver, Marieke van der Sar en Femke Visser. Jan Jorrit Hasselaar heeft bekend gemaakt dat hij zijn master vanuit Bossey gaat volgen.

Vluchtelingen
De projectgroep Vluchtelingen verleent medewerking aan een updatedag voor de kerkelijke vrijwilligers op maandag 21 maart in Utrecht. Opgave via M.Gaastra@pkn.nl

Zij die deze flits willen opzeggen of een nieuw mailadres willen laten opvoeren kunnen dat melden op rvk@raadvankerken.nl